Kontakt

null

Telefon

null

Addresse

Konshi Restaurant, Konfu Kitchen & Sushi , Uraniastrasse 3, 8001 Zürich

Kontakt