Kontakt

null

Konshi-Urania : zuerich@konshi.ch

Konshi-INSIDE: info@konshi.ch

null
Konshi-Urania : Telefon +41 44 225 11 88

Konshi-INSIDE : Telefon +41 43 399 55 88

null
Konshi-Urania : Adresse  Konshi Restaurant, Uraniastrasse 3, 8001 Zürich

Konshi-INSIDE: Adresse  Konshi, Hofwiesenstrasse 4a, 8604 Volketswil

Kontakt